up

Online Products

Nhân viên BHMT đủ điều kiện được truy cập ngay vào 17 chương trình trong một năm sau khi "Đăng ký."

writing in english

Viết Tiếng Anh


Đây là một chương trình tương tác giúp bạn viết rõ ràng, ngắn gọn và đúng Tiếng Anh.

Cả hai cấp độ Viết Tiếng Anh đều đã được xem xét và phê duyệt bởi ETS®, đơn vị ra đề thi TOEFL® và TOEIC®.

Mỗi cấp độ có trên 200 bài học tương tác với:

  • Luân phiên Đánh giá Trước và Sau có điểm ngay
  • Giải thích rõ ràng các quy tắc ngữ pháp Tiếng Anh với các bài thuyết trình tương tác
  • Các bài tập thực hành tương tác có phản hồi ngay
  • Nhiều sơ đồ tương tác về các chủ đề như động từ yêu cầu động danh từ, cụm động từ và từ gốc
  • Menu 'cuộn qua' nhấp nháy để cải thiện điều hướng
  • Văn bản được dịch sang Tiếng Hàn, Tiếng Nhật, Tiếng Trung giảm thể, Tiếng Trung phồn thể, Tiếng Tây Ban Nha, và Tiếng Bồ Đào Nha Braxin

Hàng trăm trường đại học và cao đẳng, và hàng nghìn cá nhân trên toàn thế giới đã sử dụng thành công bộ sản phẩm Tiếng Anh của AmEnglish.com®.

Phản hồi của Người dùng     Nội dung chi tiết

Nhấp vào để đăng ký

writing in english

Sử dụng ứng dụng trình duyệt miễn phí "Puffin"

  • Nhấp vào các liên kết dưới đây để có được trình duyệt web "Puffin" miễn phí
Android - Google Play Store     Apple - iTunes

  • Mở trình duyệt web "Puffin" trên điện thoại của bạn và chuyển đến trang "Student Login"
  • Hoạt động trên iPad và máy tính bảng cũng