up

Online Products

Nhân viên BHMT đủ điều kiện được truy cập ngay vào 17 chương trình trong một năm sau khi "Đăng ký."

pronunciation in english for medical professionals

Phát âm Tiếng Anh Chuyên ngành Y tế, Phát âm Tiếng Anh


giúp bạn sử dụng các yếu tố quan trọng như trọng âm, ngữ điệu và nhịp điệu như người bản ngữ.

Cả hai cấp độ Phát âm Tiếng Anh - Y tế (HB+ và INT+) đều sử dụng các từ vựng và câu liên quan đến y tế trong môi trường y tế.

Mỗi cấp độ có trên 200 bài học tương tác & thực hành với:

  • Thuyết trình bằng Video để giới thiệu khái niệm
  • Bài học Âm thanh để làm mẫu cách phát âm
  • Thực hành Tương tác để củng cố khái niệm
  • Ghi âm và Bật lại để khuyến khích thực hành/tự chỉnh sửa
  • Menu 'cuộn qua' nhấp nháy và chỉ mục mức chương chi tiết để cải thiện điều hướng
  • Xem xét Chương Chấm điểm và Hoàn thành để kiểm tra khả năng hiểu của bạn
  • Văn bản được dịch sang 10 ngôn ngữ để hỗ trợ học tập
Nhấp để Phát âm Tiếng Anh

Nhấp vào để đăng ký
pronunciation in english for medical professionals

Sử dụng ứng dụng trình duyệt miễn phí "Puffin"

  • Nhấp vào các liên kết dưới đây để có được trình duyệt web "Puffin" miễn phí
Android - Google Play Store     Apple - iTunes

  • Mở trình duyệt web "Puffin" trên điện thoại của bạn và chuyển đến trang "Student Login"
  • Hoạt động trên iPad và máy tính bảng cũng