up

Online Products

Ang mga kuwalipikadong empleyado ng BHMT ay nakakatanggap ng agarang access sa lahat ng 17 programa para sa isang taon pagkatapos mag- "Sign up."

Pagbigkas sa Ingles
para sa mga Propesyonal sa Medisina

Tumutulong sa iyo na gamitin ang mahahalagang elemento ng diin, himig at ritmo tulad ng isang katutubong nagsasalita.Higit pang Impormasyon

I-click para mag-sign up

Pagsusulat sa Wikang Ingles

Tumutulong sa iyo na matukoy at maiwasan ang karaniwang mga pagkakamali sa balarila at palaugnayan. Sumulat nang mas malinaw at tuwiran sa wikang Ingles.
Ang dalawang antas na ito ng Pagsusulat sa Ingles ay nirepaso at inaprubahan ng ETS®, maygawa ng mga pagsusulit sa TOEFL® at TOEFL®.Higit pang Impormasyon

I-click para mag-sign up

Mga Kawikaan sa Ingles

Tumutulong sa iyo na paghusayin ang kakayahan sa pakikinig, bokabularyo at pagsasalita. Ang volume 1 & 2, ay nirepaso at inaprubahan ng ETS®, maygawa ng mga pagsusulit sa TOEFL® at TOEIC®, at ang mga programang ito ay inirekomenda bilang mga kagamitan sa paghubog ng kasanayan para sa mga pagsusulit sa TOEFL® at TOEIC®.Higit pang Impormasyon

I-click para mag-sign up

Mga Kwentong Hayop sa TOEFL® Pagsasanay sa Bokabularyo

Naghahanap ka ba ng kasiya-siyang paraan para paghusayin ang kasanayan mo sa wikang Ingles?
Tumutulong sa iyo na paghusayin ang kakayahan sa pakikinig, bokabularyo at pagsasalita.Higit pang Impormasyon

I-click para mag-sign up