up

Online Products

Nhân viên BHMT đủ điều kiện được truy cập ngay vào 17 chương trình trong một năm sau khi "Đăng ký."

idioms in english

Thành ngữ Tiếng Anh


Giúp bạn cải thiện khả năng nghe hiểu, từ vựng và lời nói.

Quyển 1 & 2, đã được xem xét và phê duyệt bởi ETS®, đơn vị ra đề thi TOEFL® và TOEIC®, và nên sử dụng các chương trình này làm công cụ xây dựng kỹ năng cho các bài thi TOEFL® và TOEIC®.

Hiện có bảy Quyển. Mỗi Quyển có 100 thành ngữ và trên 220 bài học tương tác với:

 • Các câu chuyện/Các hội thoại sử dụng thành ngữ theo ngữ cảnh
 • Cung cấp bốn người bản ngữ khác nhau
 • Định nghĩa, ví dụ, và thực hành phát âm cho từng thành ngữ
 • Các bài tập chính tả tương tác có phản hồi ngay
 • Bài kiểm tra tương tác cuối có bốn loại câu hỏi khác nhau
 • Menu 'cuộn qua' - mức chương trình và chỉ mục mức chương
 • Mục nghe hiểu có hình ảnh
 • Văn bản được dịch sang Tiếng Hàn*, Tiếng Nhật*, Tiếng Trung giảm thể, Tiếng Trung phồn thể, Tiếng Tây Ban Nha, và Tiếng Bồ Đào Nha Braxin (*trừ "Quyển Ba," "Trẻ Trưởng Thành," và Trẻ Trưởng Thành 2"; "Quyển 3" và "Trẻ Trưởng Thành" bây giờ có bản dịch Tiếng Ả-rập)


Nhấp vào để đăng ký

idioms in english

Sử dụng ứng dụng trình duyệt miễn phí "Puffin"

 • Nhấp vào các liên kết dưới đây để có được trình duyệt web "Puffin" miễn phí
Android - Google Play Store     Apple - iTunes

 • Mở trình duyệt web "Puffin" trên điện thoại của bạn và chuyển đến trang "Student Login"
 • Hoạt động trên iPad và máy tính bảng cũng