up

Online Products

Nhân viên BHMT đủ điều kiện được truy cập ngay vào 17 chương trình trong một năm sau khi "Đăng ký."


Vocabulary Builder: Animal Tales

Chuyện kể về Loài vật với Thực hành Từ vựng TOEFL®

Khối lượng 1, 2, 3 & 4

Mỗi quyển có chín chương với chín loài vật khác nhau có:

 • Âm thanh cung cấp 4 người bản ngữ khác nhau
 • Vần điệu để củng cố phát âm đúng
 • Hình ảnh đẹp về loài vật & môi trường của chúng
 • Sự thật về loài vật để xây dựng từ vựng
 • Thực hành đọc chính tả để xây dựng nghe hiểu
 • Xem xét câu hỏi kiểm tra để xây dựng đọc hiểu
 • Thực hành Từ vựng TOEFL®
 • Xem xét lần cuối với năm loại câu hỏi khác nhau, bao gồm chơi chữ để cải thiện ngữ pháp/cú pháp。

Phản hồi của Người dùng

Nhấp vào để đăng ký

Play AmEnglish programs on any smartphone or pad

Sử dụng ứng dụng trình duyệt miễn phí "Puffin"

 • Nhấp vào các liên kết dưới đây để có được trình duyệt web "Puffin" miễn phí
Android - Google Play Store     Apple - iTunes

 • Mở trình duyệt web "Puffin" trên điện thoại của bạn và chuyển đến trang "Student Login"
 • Hoạt động trên iPad và máy tính bảng cũng