up

Mga tip mula sa awtor

Ang mga kuwalipikadong empleyado ng BHMT ay nakakatanggap ng agarang access sa lahat ng 17 programa para sa isang taon pagkatapos mag- "Sign up."

Lingguhang mga email:

 • Nagbibigay ng karagdagang kaunawaan sa mga programa
 • Aakayin ka sa mas epektibong paggamit ng mga programa

12 file ng mga pelikula para sa bawat programa (isang beses kada linggo)

Sinasaklaw ang lahat ng 4 na bahagi ng nilalaman
(Pagsasalita, Pagsulat, Pakikinig, Bokabularyo)
sa sumusunod na mga iskedyul:

Unang Taon:
 • Pagbigkas ng Ingles para sa mga Propesyonal sa Medisina - HB+
 • Pagbigkas ng Ingles para sa mga Propesyonal sa Medisina - Int+
 • Pagsusulat sa Ingles - High Beginning+
 • Pagsusulat sa Ingles - Intermediate+
Ikalawang Taon:
 • Mga Kawikaan sa Ingles - Unang Volume (Pakikinig)
 • Mga Kwentong Hayop - Volume 1 (Bokabularyo)
 • Mga Kawikaan sa Ingles - Ikalawang Volume (Pakikinig)
 • Mga Kwentong Hayop - Volume 2 (Bokabularyo)
Ikatlong Taon:
 • Mga Kawikaan sa Ingles - Ikatlong Volume (Pakikinig)
 • Mga Kwentong Hayop - Volume 3 (Bokabularyo)
 • Mga Kawikaan sa Ingles - Ikaapat na Volume (Pakikinig)
 • Mga Kwentong Hayop - Volume 4 (Bokabularyo)


I-click para mag-sign up